Dé oplossing voor alle kalk- en ijzeraanslag!
version en Français
 
taalkeuze Home
taalkeuze Toepassingen
taalkeuze Werking en plaatsing
taalkeuze Technische info
taalkeuze Testresultaten
taalkeuze Installatie
taalkeuze Veel gestelde vragen
taalkeuze Contact / Info
VEEL GESTELDE VRAGEN (faq)


Hoeveel Merus-ringen heb ik nodig ?
Dit ligt aan de stroomsnelheid van de leidingen. Of het water al dan niet al gecirculeerd heeft speelt ook een rol. Verschillende types met verschillende snelheden zijn verkrijgbaar voor verscheidene toepassingen van eenvoudige familiehuizen, appartementsgebouwen van 500 eenheden tot ziekenhuizen, bedrijven, ...


Op welke afstand werken de Merus-trillingen ?
Op basis van onze recentste ervaring mogen wij stellen dat de trillingen een bereik hebben van over de 10km, zonder enige sterktevermindering.


Zullen de trillingen ooit opgebruikt zijn ?
In theorie: nee. In 10 jaar registreren van onze ervaring met de Merus-ring hebben we geen sterktevermindering waargenomen. Enkel sterke elektrische velden die de ring bedekken kunnen deze ontladen. Als dit per ongeluk zou gebeuren, geen probleem, de ring kan op elk moment terug opgeladen worden.


Heb ik een tweede ring nodig voor het warm-water circuit ?
Nee, één ring is voldoende.


Tot welke temperatuur werkt de Merus-ring ?
Betrouwbare tests hebben uitgewezen dat deze zonder problemen kan gebruikt worden tot 150°C. De buitenkant van de leiding mag de 90°C niet overschrijden, anders moeten er speciale methodes gebruikt worden.


Tot welk verbruik kan de Merus-ring gebruikt worden ?
Merus-ringen voor speciaale industriële doeleinden zijn ook verkrijgbaar op aanvraag. Wij hebben bv. Merus-ringen met een verwerkende hoeveelheid van over de 10.000m3/uur.


Welk effect heeft de Merus-ring op de gezondheid ?
De "German Drinking Water Resources Management Act" bepaalt enkel de chemische limietwaarden voor drinkwater. Merus verandert de chemische eigenschappen van het water niet, dus deze waarnemingsmaatschappij is niet van toepassing. Wij hebben zeer veel positieve feedback gekregen van klanten die hebben vastgesteld dat, buiten alle andere voordelen, zelfs de huidsamenstelling is veranderd !


Zijn alle substanties gefilterd uit het water ?
Nee. Merus kan enkel de substanties die in het water opgelost zijn beïnvloeden. Deeltjes die het water bevatten blijven in het water, enkel kunnen die zich niet meer vastzetten. Hoe dan ook, deze kunnen grotendeels verwijderd worden door kiltratie. Aarzel niet ons te contacteren voor verdere informatie.


palmtree © 2005